Follow us on Facebook

header ads
header ads

Recent posts

View all
Karnataka PSI Requirement 2021 - ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಲಿಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ( ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ।
2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ 2021
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ । GESCOM ನೇಮಕಾತಿ 2021
RBI ಆಫೀಸ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2021
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ನೇಮಕಾತಿ । Indian Airforce Requirement 2021